Kushtet e Blerjes

You are here

Plani i pagesave

Progeen aplikon një plan pagesash të arsyeshëm për shitjen e apartamenteve gjatë fazës së ndërtimit ku këstet e pagesës progresojnë me progresin e ndërtimit. Plani i pagesave është si më poshte:

  • 40% e vlerës me nënshkrimin e kontratës dhe përfundimin e kuotës 0.0
  • 20% e vlerës me përfundimin e strukturës beton-arme
  • 20% e vlerës me përfundimin e muraturës
  • 16% e vlerës me përfundimine suvatimeve (momenti kur bëhet zgjedhja e pllakave, parketit, dyerve të brendshme etj)
  • 4% me dorëzimin e çelësave ose hipotekës.

Ky modalitet pagesash është përcaktuar i tillë për ti dhënë të dyja palëve garancitë respektive. Përveç planit standard, Progeen shpk është e hapur për të diskutuar më shumë lidhur me planin e pagesave që i përshtatet sa më shumë çdo rasti specifik.

 

Ndërtuesi

Progeen shpk është një shoqëri ndërtimi e themeluar në vitin 2013 e cila kryen veprimtarinë e saj si investitore në tregun e godinave të banimit por edhe si kontraktore e përgjithshme me referenca të shkëlqyera punësh për shoqëri e organizata ndërkombëtare.

Lexo më shumë

Broshura

X

Na Kontaktoni