Ndertuesi

Progeen shpk është një shoqëri ndërtimi e cila ushtron aktivitetin e saj në rolin e kontraktorit dhe investitorit në ndërtimin e godinave civile të banimit. E themel- uar ne 2013, Progeen shpk ka zgjeruar portofolin e investimeve të saj në mënyrë shumë cilësore dhe në të njejtën kohë ka përfunduar me sukses kontrata të rënde- sishme me celësa në dore për shoqëri e organizata ndërkombëtare.

Progeen është nje shoqëri e re në fushën e ndërtimit. Stafi i kompanisë përbëhet nga profesion- istë me përvojë të gjatë e të shkëlqyer në fushën e ndërtimit në vend. Vlerat kryesore të Progeen janë profesionalizmi dhe marrëdhënia solide e besueshmërisë me bashkëpunëtorët dhe klientët e saj, duke i përfshirë në cdo hap të suksesit e arritjeve të saj.

Progeen operon në fushën e ndërtimit në vend edhe si kontraktor edhe si investitor në ndërtimin e godinave civile të banimit i përqendruar në Tiranë.

Cilësia e lartë e ndërtimit është faktori kyc i suksesit të shoqërisë dhe elementi dallues në cdo projekt.

 


 

13

Projekte rezidenciale, civile e industri- ale të përfunudara me sukses gjatë 7 viteve të fundit.

55,000 m2

Sipërfaqe ndërtimi në proces në projektet aktuale të shoqërisë.

280

Familje jetonë në komoditetin e apartamenteve të ndërtuara nga shoqëria.

 


 

 

Shërbimet

Progeen i kryen të gjitha proceset e lidhura me ndërtimin brenda kompanisë duke i ofruar klientit shërbime me celësa në dorë. Shërbimet që mbulon kompania përfshijnë, projektimin, prodhimin, ndërtimin dhe menaxhimin e dokumentacionit si dhe kryerjen e të gjithë aplikimeve të nevojshme për lejet e ndërtimit. Këto shërbime ofrohen kryesisht nëpërmjet kontratave FIDIC.

Certifikimet

Kompania punon me standartet më të larta të ndërtimit në vend. Ajo zotëron certifikimet e mëposhtme:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 39001:2012
  • OHSAS 18001:2007
  • SA 8000:2014
  • PAS 99:2012
  • ISO 14001:2015
  • ISO 3834-2:2006.

 


 

Rezidenca banimi të tjera të ndërtuara nga Progeen shpk:

 

PROGEEN 1, TEK OXHAKU

Ndërtesë rezidenciale në pjesën lindore të Tiranës Ky ishte projekti i parë i kompanisë si investitor. Ai u ndërtua me standarte ndërtimi shumë të larta dhe synon hapësire të rehatshme dhe ambjet miqësor për komunitetin.

PROGEEN 2, RRUGA “BARDHYL”

Ndërtesë rezidenciale dhe shërbimesh. Rezidenca është një godinë gjashtë katëshe në Unazën e Tiranës në Rrugën Bardhyl me vetem katër kate banimi e përsosur për banim apo për zyra.

RAINBOW, DON BOSKO

Rezidenca Ranibow është e pozicionuar në zonën më të qetë të lagjes Don Bosko. E vendosur në zonën rezidenciale të Don Boskos në rrugën Albanopol, ajo është konceptuar të ofrojë një shtëpi komode...

Lexo më shumë